Staff

Music Director - Specialty

LeKai Alexander

VU700 // 360-650-2995 //

Program Director

Chloe Cho

VU 700 // 360-650-2995 //

Maintenance Engineer

Carver Rasmussen

VU 700 // 360-650-2986 //

Music Director

Sebastian Mendoza

VU 700 // 360-650-2936 //

Public Affairs Producer

VU 700 // 360-650-7511 //

Operations Coordinator

VU 700 // 360-650-2986 //

AS KUGS Marketing Coordinator

Andie Jennings

VU 700 // 360-650-7445 //

Specialty Music Coordinator

VU 700 // 360-650-6881 //

Morning Show Host

Abby Baker

VU 700 //

General Manager

Jamie Hoover

Jamie Hoover

VU 705 // 360-650-4771 //